miércoles, 23 de marzo de 2016

WEAPONDOG: EL PERRO COMO ARMA

En el entorno anglosajón se usa la expresión Weapon Dog para señalar la intención disuasoria o de ataque de las personas que han entrenado a su perro como guardián o defensa. No está recogido oficialmente pero está claro que las agencias de seguridad y algunos descerebrados se valen de un compañero canino para infundirse el valor y la protección que deberían poseer por sí mismos.

lunes, 14 de marzo de 2016

REQUIEM PEL TORO

El Toro era un gos tossut -com li tocava per raça- però noble. Va aconseguir guanyar-se el carinyo de tothom qui va tenir, de vegades l'obligació i, sempre la sort de passejar amb ell. La seva evolució, buscant minimitzar el estrès i la dificultat d'adaptació al CAAC, havia estat molt bona. Treballant amb coneixements, confiança i bones formes els gossos reaccionen molt positivament (excepte amb una malaltia psicocognitiva idiopàtica o esdevinguda per maltractaments molt greus). Al començament no tothom va comprendre el Toro però si que va arrossegar un grup de "fans" que el volien i que no l'oblidaran.
Sembla que li ha fallat de nou la salut, aquesta vegada per sempre. Lamentem la seva mort, com lamentem la mort i les estades eternes de tots i cadascun dels gossos que han vist passar la vida darrera d'unes reixes injustes. Pel Toro i per tos els animals siguin o no GPP's em d'aconseguir ver visibles els invisibles i que trobin la seva veritable llar.

domingo, 13 de marzo de 2016

DEMOCRATITZACIÓ DE LES ACTIVITATS I DE LES OPORTUNITATS:

El nombre d'adopcions de gats i gossos a la gossera de Barcelona podria ser mes gran. No es un equipament prou conegut -si ho fa, malauradament- no ho és pel seu prestigi. Està en una zona fosca de la muntanya de Collserola, poc a l'abast, amb horari a contra mà, participa de tots els vicis dels establiments de meitat de segle passat. Sembla que totes les expectatives es posen en la construcció d'un nou centre que mai arriba, els successius pegats i munts de paper mullat sembla que impedeixen també fer millores en la gestió. 
En aquest context un grup de voluntaris va demanar verbal i per escrit als responsables poder baixar algun resident del CAAC a donar-se a conèixer per la ciutadania. Amb una armilla identificativa i la seriositat de voluntaris experts gossos i passejants van gaudir de la trobada. Tant és així que d'aquella primera sortida per Gràcia (un barri concorregut i vital com pocs) n'ha sortit la primera adopció. Que fos un GPP i que s'exigís una sèrie de requisits legals extra per la seva tinença no ha estat prou per frustrar aquest amor amb els voluntaris com a "cupidos". Per algun motiu inexplicable -al menys racionalment- des de les diverses coordinacions, i sense explicacions, aquesta activitat no s'ha pogut tornar a fer. 
Presumptament altres persones baixen de la muntanya gossos a llocs divertits però inhòspits on ni els locals i molt menys possibles adoptants passen la tarde del dissabte. Què volem denunciar doncs? Que des de instàncies difuses s'està negant a que persones amb iniciativa i èxit provat esmercin el seu talent buscant a gossos desafortunats la ben merescuda llar. Per que no es el mateix sortir per sortir que sortir per trobar família. Tal fita hauria de ser l'interès de tots malgrat només sembla estar a l'abast de persones de l'associació de Gpp's i l'AVDA. Que un nombre ampli i capacitat de voluntaris participi d'una activitat que culmini amb adopcions hauria de ser un costum i no una raresa. El lideratge i el seny convida a generar caliu, justícia i equitat no a aïllar, menystenir i promoure "castes" entre persones individuals i agrupaments.
Volem propiciar noves trobades, volem ajudar el CAAC, volem que tot vagi millor però per això necessitem col.laboració que entenem que se'ns està negant. Volem, sabem, per què no se'ns permet?
FOTOS DE LA SASHA FELIÇMENT ADOPTADA GRÀCIES A LA SORTIDA DE GRÀCIA! 
NO HI HA MES RECOMPENSA QUE LA FELICITAT DE QUI HO MEREIX!!!
LA LEY GINEBRINA SOBRE RAZAS PELIGROSAS (EN FRANCÉS)

LAS RAZAS PELIGROSAS:
Los perros peligrosos ( para las autoridades del cantón Suizo) deben ir siempre atados y con bozal. Además para poseerlos hay que cumplir con unos requisitos especiales.
Las razas llamadas de ataque o identificadas como peligrosas así como sus cruces están prohibidos. 
Por otro lado los perros que cuentan con una autorización de posesión (carta azul) están exentos de esta prohibición pero deben acreditar:
  •  Haber superado un test de dominio y comportamiento (TMC) que evalua el comportamiento de los perros y  la capacidad de la persona que lo lleva para controlarlo en cualquier circunstancia.
  • Todos han sido esterilizados o castrados a los 7 meses, salvo excepciones acreditadas por veterinarios.
  • No liberarlos ni quitarles el bozal fuera de los espacios indicados.
  • No cohabitar con otro perro en la vivienda del propietario salvo excepciones.

Races dangereuses

Les chiens dangereux doivent être tenus en laisse et porter une muselière en permanence. Leur détention est soumise à des conditions spéciales.
Les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton. Cette interdiction concerne tout chien listé et arrivé à Genève après le 24.02.2008 ou listé et inconnu du Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV) avant cette date. La liste des races concernées figure à l'article 17 du Règlement d'application de la loi sur les chiens (RChiens).

Chiens listés au bénéfice d'une autorisation

Les chiens au bénéfice d'une autorisation de détention (carte bleue) ne sont pas visés par cette interdiction, mais sont soumis à une réglementation spéciale. Ils doivent notamment:
  • passer un test de maîtrise et de comportement (TMC) qui évalue le comportement des chiens et la capacité de leur détenteur à les maîtriser en toutes circonstances;
  • être castrés ou stérilisés dès l'âge de 7 mois, sauf demande de dérogation dûment motivée par le vétérinaire praticien et évaluée par le Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV);
  • être tenus en laisse et porter une muselière en permanence, sur l'ensemble du territoire, y compris dans les espaces de liberté pour chiens, et ce dès la sortie du domicile;
  • ne pas cohabiter avec un autre chien dans le ménage du détenteur, sauf dérogation.
En font partie les chiens suivants :

a) Am'staff;
b) Boerbull;
c) Cane corso;
d) Dogue argentin;
e) Fila brasileiro;
f) Mastiff;
g) Mâtin espagnol;
h) Mâtin napolitain;
i) Pitbull;
j) Presa canario;
k) Rottweiler;
l) Tosa;
m) Dogue de Bordeaux;
n) Bullmastiff;
o) Thaï Ridgeback Dog.
3 Le Conseil d'Etat peut modifier cette liste sur proposition du service et après consultation de la commission, en fonction de l'évolution de la classification cynologique et des relevés de morsures.

 http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_m3_45p01.html