martes, 7 de junio de 2016

QUALSEVOL LEGISLACIÓ QUE ES BASI EN RAÇA, NO EN COMPORTAMENT ÉS ERRÒNIA

Com comenten experts del Regne Unit Consultats sobre la qüestió de la normativa de les races potencialment perilloses queda clar que una raça, ni una base genètica té tan pes sobre la perillositat d'un animal com el tipus de educació que ha rebut. Totes els legisladors han de posar-se d'acord amb experts canins per tal de veure quines mesures podrien adoptar-se per evitar l'increment de problemes derivats d'un mal comportament continuat o puntual envers un gos. Cap gos neix amb ganes de fer mal ( sempre cal descartar una malaltia de base) i és només com a conseqüència d'un aprenentatge induït o en defensa pròpia que un gos ataca. La majoria de mossegades que es registren no pertanyen a gossos de complexió forta, però òbviament és la gravetat de les mateixes les que acostumen a afavorir un cert ressò mediàtic.
https://www.dogstrust.org.uk/whats-happening/issues-campaigns/dangerous-dogs/dangerous-dogs-now